Vladimír Dostál zemní práce a autodoprava s.r.o.V roce 2017 byla společnosti Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o. schválena dotace na projekt Energetické úspory na výměně strojů s.r.o., registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010650

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt řeší problém nedostatečné efektivnosti při výrobě stavebních materiálů a zpracování stavební suti, případně i jiných stavebních odpadů, kdy jsou využívány technologie, v současné době již výrazně neekonomické, především díky tomu, že mají vysokou spotřebu primárního paliva. Kvůli této skutečnosti dochází nejen k zatěžování životního prostředí nadbytečnými emisemi ze spalování, ale i vyšší nákladovosti výroby v přepočtu na jednotku vyrobeného materiálu, případně zpracovaného odpadu. Cílem projektu je tedy vyřazení pěti kusů nejméně efektivních výrobních technologií a jejich nahrazení novějšími modely s podobnými výkonovými charakteristikami, ale výrazně nižší spotřebou vstupního paliva. V důsledku projektu dojde ke snížení spotřeby jednotlivých strojů při zachování stejného objemu zpracované suroviny, tím i ke snížení celkové spotřeby v rámci areálu, resp. celého podniku. Související změnou bude i snížení objemu přímo produkovaných emisí a zprostředkovaně i emisí produkovaných v souvislosti s dovozem paliv do areálu a to včetně resuspenze emisí z povrchové silniční dopravy (paliva jsou obvykle dopravována pomocí autocisteren).


Volná místa

Nabízíme volná pracovní místa na pozicích:

- řidič MKD
- vedoucí opravárenského střediska
- zámečník a obráběč kovů
- řidič sklápěcích, kropicích a speciálních vozů
- strojník bagrů, buldozerů a dalších speciálních stavebních strojů

nabízíme: zázemí stabilní firmy, odpovídající platové ohodnocení, firemní benefity

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 581 625 272, e-mail: info@autodoprava-dostal.cz

Oznámení změny sídla společnosti

Vážení obchodní partneři, oznamujeme Vám, že s platností od 4.1.2012 došlo ke změně sídla:
Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o.
Holická 1173/49a
779 00 Olomouc, Hodolany

Ostatní údaje jako IČ ( 26849054 ), DIČ (CZ26849054), čísla bankovních účtů, telefonické kontakty zůstávají nezměněny.

Adresa pro doručování:
Vladimír Dostál – zemní práce, autodoprava, s.r.o.
753 64 Bělotín 322


Naše společnost Vladimír Dostál - zemní práce a autodoprava vznikla v roce 1990. Postupem času se rozrostla a v současné době zaměstnává kolem stovky zaměstnanaců. Zabývá se autodopravou, zemními pracemi, pracemi ve stavebnictví, bouracími pracemi a recyklací sutin ze staveb a skrývek.

Firma Vladimír Dostál - zemní práce a autodoprava, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001.


Vladimír Dostál - zemní práce a autodoprava, s.r.o. - certifikáty ISO